Використання інформаційного сайту mola-brand.com  (надалі – Сайт) користувачем Сайту (надалі – Користувач) означає, Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися всіх умов представлених в правилах користування (надалі – Правила). Адміністрація mola-brand.com (надалі – Адміністрація) залишає за собою право вносити до даних Правил зміни, які набирають чинності з моменту публікації. Текст в чинній редакції Правил завжди доступний за адресою Подальше використання Сайту Користувачем після внесення подібних змін означає його згоду з ними.

Даний Сайт носить інформаційно-консультаційний характер і не є інтернет-магазином відповідно до Закону України «Про електронну комерцію». Цінова характеристика товарів і робіт розміщених на Сайті є приблизною та підлягає уточненню в сторони Адміністрації.

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 • 1.1. Сайт – сукупність розміщених в мережі Інтернет електронних документів (файлів), об’єднаних єдиною темою, дизайном і єдиним адресним простором домену mola-brand.com. Стартова сторінка Сайту розміщена в мережі Інтернет за адресою mola-brand.com  
 • 1.2. Користувач – особа, яка використовує Сайт.
 • 1.3. Адміністрація – особа (група осіб) якій належать всі відповідні права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я Сайту, програмний код та Контент, або особа (група осіб) яка по дорученню правовласника здійснює його адміністрування.
 • 1.4. Контент – будь-яке інформаційне наповнення Сайту, в тому числі у вигляді текстів, фото, відео та інших матеріалів, які належать Адміністрації.

2. ПРЕДМЕТ

 • 2.1. Дані Правила є юридично зобов’язуючим договором між Адміністрацією і Користувачем, який регламентує використання Сайту Користувачем в незаборонений законом або даними Правилами спосіб.
 • 2.2. Інформація представлена на Сайті призначена для ознайомлення Користувача з колекціями товарів та робіт Mola brand.
 • 2.3. Функціональні можливості Сайту по відправці Заявки призначені для отримання додаткової інформації стосовно порядку замовлення товарів та робіт у Mola brand.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 • 3.1. Адміністрація має право:
  • 3.1.1. Коли завгодно змінювати оформлення Сайту, його Контент, функціональні можливості, змінювати або доповнювати програмний код та інші об’єкти, що використовуються або що зберігаються на Сайті;
  • 3.1.2. При необхідності відправляти Користувачам повідомлення, що стосуються використання Сайту, а також рекламні повідомлення;
 • 3.2. Адміністрація зобов’язується:
  • 3.2.1. Підтримувати працездатність Сайту за винятком випадків, коли це неможливо з незалежних від Адміністрації причин.
  • 3.2.2. Захищати персональну інформацію Користувача, отриману внаслідок використання останнім Сайту відповідно до Політики обробки та захисту персональних даних.
 • 3.3. Користувач має право:
  • 3.3.1. Звертатися до адміністрації Сайту з метою вирішення питань, що цікавлять Користувача;
  • 3.3.2. Залишати заявку на зворотній зв’язок за допомогою спеціальної форми представленої на Сайті;
  • 3.3.3. Безкоштовно користуватися всім Контентом сайту в особистих некомерційних цілях.
 • 3.4. Користувач зобов’язується:
  • 3.4.1. Регулярно знайомитися зі змістом даних Правил для своєчасного ознайомлення з його змінами.
  • 3.4.2. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює і приймає ризики, пов’язані з її можливою недостовірністю. Якщо це сталося, Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про наявність подібної інформації за контактами вказаними на Сайті.

4. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ

 • 4.1. Інформація представлена на Сайті носить інформаційний та рекомендаційний характер. Адміністрація не несе відповідальності за використання Користувачем інформації, якщо таке використання нанесло майнову або немайнову шкоду Користувачу чи третім особам.
 • 4.2. Користувач повідомлений і згоден з тим, що не має права пред’являти претензії до Адміністрації у разі не вказівки при відправці повідомлень своїх персональних даних, або вказівки персональних даних які не відповідають дійсності.
 • 4.3. У разі, якщо після відправки Користувачем заявки на зворотній зв’язок, Адміністрація не виконала його по технічним або іншим причинам, остання не несе відповідальність за невиконання зобов’язання по здійсненню зворотного зв’язку з Користувачем.
 • 4.4. Ні за яких обставин адміністрація не несе відповідальність перед Користувачем чи будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, викликані в зв’язку з використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, викладених на Сайті.
 • 4.5. У разі пред’явлення третіми особами претензій до адміністратора, пов’язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов’язується своїми силами та за власний рахунок урегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків і спорів.

5. ПРАВА НА КОНТЕНТ, РОЗМІЩЕНИЙ НА САЙТІ

 • 5.1. Всі використовувані та розміщені на Сайті результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сайт є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність.
 • 5.2. Ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник документально надав свою згоду на вільне використання матеріалу будь-якою особою, за винятком випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України.
 • 5.3. Для інтернет-ресурсів обов’язковою умовою будь-якого виду цитування є розміщення активного прямого гіперпосилання на першоджерело mola-brand.com  – наприкінці матеріалу.

6. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 • 6.1. Дані Правила регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
 • 6.2. Всі суперечки, вимоги і розбіжності, що виникли або могли виникнути на підставі даних Правил підлягають вирішенню шляхом переговорів.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 7.1. Дані Правила є публічною офертою Адміністрації Сайту адресованою будь-якій і кожній дієздатній фізичній особі, що бажає стати Користувачем сайту, яка має відповідні волю і намір укласти Договір про користування Сайтом на викладених вище умовах. Згодою Користувача з умовами даних Правил (акцептом) вважається фактичне використання Сайту, його сервісів і результатів інтелектуальної діяльності, розміщеними на ньому.
 • 7.2. Основними каналами взаємодії відповідно до даних Правил є Адреса електронної пошти, та номер мобільного телефону Адміністрації вказаний у відповідному текстовому розділу Сайту, а також номер мобільного телефону Користувача зазначений ним при заповнені спеціальної форми заявки представленої на Сайті.